Svátek má Marek
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

granty

Město Přerov vyhlásilo grantový program pro letošní rok

Autor: Hynek Pečinka. Čtvrtek 05. února 2015.

prerov znakStatutární město Přerov poskytuje finanční prostředky do oblasti sportu, sociální, kultury, zdravotnictví a volného času formou přímých podpor, grantového programu a mimořádných dotací. Přímá podpora znamená přímou dotaci města vytipovaným organizacím na základě schválených zásad dotačního programu orgány města. K zařazení konkrétního příjemce do přímých podpor dochází z podnětu samosprávných orgánů města. Přímé podpory jsou ve schváleném rozpočtu statutárního města Přerova jmenovitě uvedeny jako dotace určené pro konkrétní příjemce. Jedná se především o dotace na činnost a provoz zařízení.

Další možností, jak získat finanční podporu ze strany města, je podání žádostí do příslušného grantového programu. Pro rok 2015 je možné podat žádost na předepsaných formulářích v termínu od 3.2.2015 do 18.2.2015. Jednotlivé žádosti o finanční podporu jsou projednávány a posuzovány v příslušných orgánech. Dotace jsou určeny nejen na činnost a provoz zařízení, ale i na organizaci významných akcí a projektů pro město a jeho občany.

Podrobnosti k jednotlivým oblastem, formuláře žádostí a seznam potřebných dokladů najdete zde

 

Ministerstvo školství podpoří rekonstrukce objektů spolků mládeže

Autor: Hynek Pečinka. Pondělí 02. února 2015.

logo 755Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), odbor pro mládež vyhlašuje pro rok 2015 Investiční program Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže. Program je určen nestátním neziskovým organizacím (spolek, ústav a obecně prospěšná společnost), které existují více jak 3 roky a prokazatelně pracují s dětmi a mládeží. Pro tento program alokovalo MŠMT finanční prostředky ve výši 25 194 tis. Kč.

Žádost o finanční prostředky na modernizaci a rekonstrukci objektů může podávat výhradně majitel objektu. V případě, že je žadatelem spolek, předkládá žádost pouze hlavní spolek, a to i pro potřeby svých pobočných spolků.

Uzávěrka žádostí o investiční dotaci je 10. 2. 2015. Více...

   

TechSoup pomáhá neziskovkám v České republice již čtvrtým rokem

Autor: Hynek Pečinka. Čtvrtek 29. ledna 2015.

Read moreDíky programu TechSoup mohou české neziskovky již čtvrtým rokem získávat software či hardware darem za pouhý administrativní poplatek. TechSoup usiluje o to, aby každá nezisková organizace na celém světě měla přístup k technologiím a znalostem, které jí umožní naplno využívat svého potenciálu. Program sdružuje významné technologické společnosti – od začátku jsou dárcovskými partnery Microsoft a SAP, již téměř dva roky lze získat i síťový hardware od společnosti Cisco. Potěšující novinkou roku 2013 je zapojení české společnosti Zoner Software.

celý článek

   

Olomoucký kraj podpoří spolupráci s partnerskými regiony. I tu neziskovou.

Autor: Hynek Pečinka. Pondělí 26. ledna 2015.

Read moreUmožnit širší zapojení občanů a subjektů se sídlem v Olomouckém kraji do uskutečňování akcí neinvestičního charakteru v oblasti spolupráce s partnerskými regiony Olomouckého kraje. To je cílem dotačního programu Zahraniční spolupráce, který i pro rok 2015 vyhlásil Olomoucký kraj.

Letošní maximální výše příspěvku, o který lze žádat, je 30 tisíc korun. Celkem je na podporu zahraničních aktivit vyčleněno 400 tisíc korun. Požádat o podporu mohou subjekty realizující projekty se zahraničními partnery z partnerských regionů v následujících oblastech:

celý článek

   

Kraj schválil pravidla pro příspěvky do 25 tisíc

Autor: Hynek Pečinka. Pondělí 19. ledna 2015.

Read moreDo června bude letos Rada Olomouckého kraje rozhodovat o poskytování neinvestičních finančních příspěvků do 25 tisíc korun. Předpokládají to nová pravidla schválená ve čtvrtek 15. ledna krajskou radou. Na příspěvky je v letošním roce v rozpočtu vyčleněna částka 3,7 miliónu korun. Radní je rozdělují fyzickým i právnickým osobám provozujícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje.

Patří k nim například organizace působící ve vědě a vzdělávání, kultuře, sportu, zdravotnictví, sociálních službách, životním prostředí, turistickém ruchu a oblasti práce s mládeží. Novinkou v letošním roce je vyčlenění akcí, pořádaných jednotkami sdružení dobrovolných hasičů. Pro ty Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo samostatně částku 2 miliony korun.

celý článek

   

Strana 10 z 13