Svátek má Valdemar
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Představujeme neziskovku

Jdeme autistům naproti

Autor: Administrator. Středa 11. srpna 2010.

Read moreHlavním posláním sdružení JAN - Olomouc o.s. je, aby občané s autistickým postižením mohli žít důstojný a plnohodnotný život. Snaží se proto přispívat ke zlepšení kvality života těchto občanů, podporuje rodiny postižených a zabezpečuje informování o problematice artismu, čímž zvyšuje toleranci majoritní společnosti vůči projevům artistického chování na veřejnosti.

celý článek

 

Liga na ochranu zvířat

Autor: Administrator. Středa 11. srpna 2010.

Read moreMístní organizace Ligy na ochranu zvířat v Přerově, je neziskovou zabývající se primárně podporou všech organizací, které pomáhají opuštěným, týraným a handicapovaným zvířatům na území celé ČR. Konkrétně tak, že reaguje na výzvy všech těchto organizací a po prověření jejich situace jim poskytuje finanční příspěvky.

celý článek

 

MANA o.s. - Psychosociální centrum

Autor: Administrator. Středa 11. srpna 2010.

Read moreMana o. s. je občanské sdružení, které poskytuje psychoterapii a sociální práci v oblasti péče o duševní zdraví. Cílem sdružení je vybudovat systém komunitní péče o lidi s duševním onemocněním v Olomouckém kraji a jeho prostřednictvím přispět ke zvýšení kvality života lidí s duševním onemocněním.

celý článek

   

Sdružení Lacerta

Autor: Administrator. Středa 11. srpna 2010.

Sdružení Lacerta je malá nezisková organizace, pracující ve stálém počtu čtyř osob. Jeho založení v roce 2002 bylo dlouho a pečlivě připravováno. Hlavní náplní činnosti sdružení je ochrana přírody a krajiny České republiky, především ochrana a mapování mokřadů, zatopených kamenolomů, pískoven a jiných zatopených jam vzniklých dobýváním hornin či nerostů. Cílem sdružení je co nejvíce takových lokalit na Jesenicku objevit a podrobně zmapovat.

celý článek

 

Škola Ju Jutsu

Autor: Administrator. Středa 11. srpna 2010.

Read moreŠkola Ju Jutsu se věnuje výuce tohoto bojového umění zejména pro děti a mládež. Chlapce i děvčata do osmnácti let. Přijímáme samozřejmě i dospělé, avšak děti mají přednost. Naši učitelé jsou kvalifikováni na tuto činnost.

celý článek

   

Strana 10 z 11