Svátek má Valdemar
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Představujeme neziskovku

Klub Čtyřlístek v Šumperku

Autor: Administrator. Středa 11. srpna 2010.

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. je otevřeným, nepolitickým občanským sdružením s právní subjektivitou. Asociace má celorepublikovou působnost a prostřednictvím svých klubů sdružuje všechny, kteří chtějí aktivně pomoci zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodinám.

celý článek

 

Denní stacionář Pamatováček (DSP)

Autor: Administrator. Středa 11. srpna 2010.

Posláním DSP je vytvářet takové podmínky, které umožní osobám s Alzheimerovou chorobou žít aktivní a důstojný život v přirozeném prostředí a zabránit tak předčasné institucionalizaci těchto osob. Cílem je poskytovat ambulantní službu v bezpečném prostředí pro osoby se sníženou soběstačností trpící Alzheimerovou chorobou, která odpovídá potřebám a nárokům péče.

celý článek

 

Pony klub -Corazon o.s.

Autor: Administrator. Středa 11. srpna 2010.

Název našeho sdružení je  Corazon - což ve španělštině znamená srdce. Je to proto, že Španělé mají pro koně  důležité  místo a to i v dnešní moderní době.Udržují tradice a ví,že koně naše životy dokáží neuvěřitelně obohatit.
Náš pony klub s čtyřletou historií změnil místo působení a přestěhoval se z Křelovského FORTU XVII do velkého Týnce na pozemek pod Skálou směrem na Čechovice.

celý článek

   

Mateřské centrum Heřmánek

Autor: Administrator. Středa 11. srpna 2010.

Read moreMateřské centrum Heřmánek vzniklo v březnu 2006, a to z aktivního zájmu rodičů na rodičovské dovolené, kteří měli zájem se scházet se svými dětmi . V olomoucké městské části Holice do té doby nebyla žádná nabídka tohoto druhu. Aktivity byly realizovány na dobrovolné bázi v prostorách volného oddělení mateřské školy.

celý článek

 

MAMMA HELP

Autor: Administrator. Středa 11. srpna 2010.

Read moreMAMMA HELP, sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o .s , vzniklo v roce  1999 .Dnes je největším onkologickým sdružením v České republice, poskytuje všestranou pomoc ženám s rakovinou prsu a jejich blízkým. Usiluje také o zlepšení veřejné informovanosti v možnostech prevence a léčení této civilizační nemoci.  Toto sdružení má 6 center, v Praze, Brně, Hradci Králové,Plzni, Zlíně a v Přerově.

celý článek

   

Strana 8 z 11