Svátek má Valdemar
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Představujeme neziskovku

NeziskoveWeby.cz zdarma zajistí webové služby pro neziskovky

Autor: Hynek Pečinka. Pondělí 23. února 2015.

Read moreJsme rádi, že i v dnešní, uspěchané době, se najdou lidé jako Vy: Chtějící prospívat druhým, pomáhat a být užiteční tam, kde je potřeba. Jsme si vědomi náročnosti Vaší práce. Kdyby Vaší obětavosti nebylo, nemohla by společnost správně fungovat. Ne vše lze zpeněžit nebo náležitě finančně ohodnotit, protože některé služby mají svou povahou nezištný charakter. Je zapotřebí práci lidí se srdcem na dlani podporovat, a také proto vznikl náš projekt www.NeziskoveWeby.cz.

Dovolte nám Vám ho stručně představit.

celý článek

 

Představujeme neziskovku: Střední škola, základní škola a mateřská škola Jistota, o.p.s.

Autor: Administrator. Pátek 13. února 2015.

Read moreStřední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. vzdělává děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v kombinaci postižení. Připravuje je pro samostatný, život, učí je nezávislosti na svém okolí a připravuje je na budoucí povolání. Škola poskytuje poradenské služby, rehabilitační péči, dopravu dětí a žáků do školy a ze školy. Organizuje zájmové aktivity, soutěže, rehabilitační pobyty, dobročinnou aukci.

Motto školy:

„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to“ A. Einstein

celý článek

 

Představujeme neziskovku: Amelie, o. s.

Autor: Hynek Pečinka. Pondělí 09. února 2015.

Read moreSpolek Amelie, o. s. pomáhá žít život s rakovinou tím, že nabízí psychosociální podporu pro osoby s onkologickým onemocněním a jejich blízké a osvětu v psychoonkologické a psychosociální oblasti. Působí hlavně v Praze, Středočeském kraji a na Olomoucku.

Centrum Amelie v Olomouci nabízí dospělým onkologicky nemocným a jejich blízkým zdarma: 

celý článek

   

Představujeme neziskovku: Obnova kulturního dědictví údolí Desné

Autor: Hynek Pečinka. Čtvrtek 05. února 2015.

Read moreOd listopadu 2003 je v činnosti spolek Obnova kulturního dědictví údolí Desné. Snaží se nalézat a uchovávat kulturní dědictví v údolí říčky Desné v podhůří Jeseníků na severní Moravě. Konkrétně jde o obnovu (materiální, ale i duchovní a společenskou) cenných, ohrožených a zapomenutých staveb. Byly realizovány projekty obnovy kaple Nanebevzetí Panny Marie v Pekařověkapliček v Pekařově a v Rejcharticíchkaple sv.Rocha v Petrově nad Desnou, oprava kříže u základní školy a nad školkou v Petrově nad Desnou. Další projekt obnovy se rozbíhá: obnova základů kaple sv.Jana a Pavla na Pramenech. Dlouhodobým záměrem je obnova kaple na Vřesové Studánce spolu s postavením poutního domu.

celý článek

 

Představujeme neziskovku - DC 90 o.s.

Autor: Administrator. Pondělí 15. září 2014.

Read moreDC 90 o.s. je občanské sdružení, které vzniklo 10.5. 1990 jako DĚTSKÉ CENTRUM 1990. Občanské sdružení si ve svých stanovách klade za cíl zřizovat a poté udržovat systém kvalifikované moderní péče o mentálně a zdravotně postižené spoluobčany, a to zejména ve formě zřizování stacionářů s denním pobytem, chráněných dílen a jiných zařízení pro pracovní výchovu a pracovní uplatnění postižených v pozdějším věku.
Provozovatelem je sdružení DC 90 o.s., jež poskytuje komplexní, tj. zdravotní, výchovnou a sociální péči handicapovaným osobám s mentálním nebo kombinovaným handicapem (psychickým i fyzickým) i v dalším životním období.

celý článek

   

Strana 5 z 11