Svátek má Miroslava
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Přihláška do nového UNO s právní subjektivitou

Logo UNO barevne 1Vážení představitelé a zástupci neziskových organizací Olomouckého kraje!

Na krajském sněmu UNO dne 21.1.2012 jsme si společně odhlasovali, že chceme již mít svou právní subjektivitu.

Vše se zdárně podařilo a na www.uno-ok.cz v banneru „nové UNO“ naleznete veškeré potřebné dokumenty (přihlášku, stanovy, zakladatelskou smlouvu, info o IČO a jiné). Dle schválených stanov UNO bodu VI. členy sdružení mohou být pouze subjekty (neziskové organizace) se sídlem nebo s působností na území Olomouckého kraje. Noví členové mohou přistoupit ke sdružení na základě písemné přihlášky, a to pouze se souhlasem předsednictva UNO. Při přistoupení musí nový člen prohlásit, že přistupuje k zakladatelské smlouvě a souhlasí se stanovami sdružení.

Řádně vyplněné přihlášky člena UNO ve všech bodech zasílejte s originálními podpisy obyčejně poštou na adresu:

Sekretariát UNO, Mgr. Marcela Vystrčilová, Bezejmená 140, 78375 Dub nad Moravou.

Dle zaslané přihlášky budou údaje o Vaší neziskové organizaci v databázi UNO doplněny a opraveny.

Mgr. Marcela Vystrčilová, sekretariát a místopředsedkyně UNO