Svátek má Zbyněk
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

K příležitostem z bruselských programů i dalších nadnárodních fondů vás nasměruje OK linka

oklinkaOK linka je nová služba a kontaktní centrum pro organizace a zájemce z Olomouckého kraje. Nasměruje vás k možnostem podpory z komunitárních programů řízených přímo Evropskou komisí i z dalších nadnárodních programů a fondů. Kromě základního přehledu programů a výzev, do nichž je možné předkládat projekty, můžete své záměry a možnosti jejich financování konzultovat e-mailem, telefonicky nebo osobně.

Na rozdíl od operačních programů, financovaných Evropskou unií a řízených českými ministerstvy, jsou komunitární programy řízeny přímo Evropskou komisí, nebo jí zřízenou agenturou, a v soutěži o podporu svých projektů nesoutěží pouze české, ale subjekty ze všech členských zemí EU. Komunitární programy jsou financovány přímo z rozpočtu EU. Jsou vždy víceleté, poskytují zpravidla neinvestiční podporu v rozmezí 40-75 %, výjimečně více. Žadatelé musí peníze použít na konkrétní a v projektu předem uvedené účely, které naplňují programové cíle.

Nejvýznamnějšími programy v aktuálně dobíhajícím období 2014-2020 jsou programy Erasmus Plus, program pro vědu, výzkum a inovace Horizont 2020 nebo program LIFE pro oblast životního prostředí. K dalším programům patří například Kreativní Evropa nebo Nástroj pro propojení Evropy CEF. Většina těchto programů pod upraveným názvem bude pokračovat také v období 2021-7. Na webu OK linky získáte přehled o aktuálně schválených programech a výzvách.

Kromě komunitárních programů je informační a konzultační servis doplněn také o další nadnárodní programy a fondy, jako jsou například Visegrádský fond, Fondy EHP a Norska, Centrální Evropské Iniciativa nebo podpory Evropské investiční banky a dalších. Přehled aktuálních příležitostí z více než 30 programů spravovaných přímo Bruselem i zdarma poskytované poradenské služby najdete na www.oklinka.eu. Provoz informačního centra je financován Olomouckým krajem. Zajišťují jej konzultanti poradenské společnosti BeePartner.