Svátek má Zbyněk
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Zapojte se do průzkumu o dopadech covidu na neziskový sektor

nno COVIDNadace OSF zve zástupce neziskovek k vyplnění krátkého dotazníku, kterým chce zmapovat celoroční dopady pandemie COVID na neziskový sektor a zjistit jeho komplexní potřeby. Navazuje tím na svůj jarní průzkum, kterého se mnoho z vás zúčastnilo (výsledky najdete zde). Cílem je získat aktuální data a zjistit, jak se situace neziskových organizací od začátku minulého roku posunula. 

Zde najdete odkaz na dotazník. Prosíme o jeho vyplnění do 26. ledna 2021 včetně. Uvítáme, když dotazník nasdílíte dalším spřáteleným organizacím.

Záleží nám na tom, aby dopady pandemie COVID-19 na neziskové organizace a jejich klienty byly co nejmenší a organizace získaly potřebnou podporu. Pomozte nám identifikovat ty nejzásadnější problémy, kterým ve svých organizacích čelíte, a potřebná opatření, která vám umožní pokračovat ve své práci. Dotazník je určen všem organizacím bez ohledu na tematickou nebo geografickou oblast působení.

Jsme přesvědčeni, že pro efektivní jednání s veřejnou správou, podnikateli či individuálními dárci o podpoře a udržení akceschopnosti neziskového sektoru budeme potřebovat dobrá data o tom, jak si celý sektor stojí. Data zároveň ukáží, kam bude nutné směřovat největší podporu. 

Díky výsledkům jarního průzkumu jsme byli schopni mediálně zviditelnit potřeby organizací a zároveň flexibilněji nastavit pravidla grantování. Výsledky jsme představili na Radě vlády pro nestátní neziskové organizace a mezi dárci, kteří se přidali k naší výzvě Stojíme při vás - výzva zaručuje podporu organizacím v době krize. Na potřeby ohrožených skupin a neziskového sektoru jsme reagovali také spoluprací na iniciativě Učíme online (převedení výuky do online prostředí), spuštěním inkubátoru veřejně prospěšných neziskových projektů (na podporu digitalizace NNO) a soutěží pro nejlepší nápady na řešení společenského problému digitální cestou Na stojáka. Na jaře tohoto roku také plánujeme vyhlásit grantovou výzvu, která se zaměří na potřeby organizací v digitální oblasti.