Svátek má Karolína
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Osobnost neziskového sektoru pro rok 2020 zná své vítěze. Uspěli pracovníci Charity a matka 14 dětí

mareckova2Asociace nestátních neziskových organizací v České republice vyhlásila vítěze každoroční akce Osobnost neziskového sektoru. Na první místo porota vybrala Martinu Marečkovou, čelní pracovnici domácí zdravotní a hospicové péče Charity Uherský Brod. Druhé místo patří řediteli Oblastní charity Červený Kostelec Miroslavu Wajsarovi.  Třetí místo obsadila Monika Dietrichová, která přijala za svůj život do péče 10 dětí. „Celá naše republika si prochází těžkým bojem s covidem-19. Nesmíme proto zapomenout na ty, kteří stojí společně se zdravotníky v první linii. Jsou to hlavně pečovatelé o seniory, hendikepované osoby a děti,“ prohlásil primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib. Ten se ujal slavnostního vyhlášení prvních tří zvolených osobností, které se letos z důvodu karanténních opatření muselo uskutečnit pouze online formou. 

Na první pozici se umístila Martina Marečková (na snímku nahoře). Pracuje v Charitě nepřetržitě 25 let. K tomu zajišťuje vzdělávání pro zdravotní sestry. Stojí v čele domácí zdravotní péče a domácí hospicové péče, která poskytuje své služby pacientům v domácím prostředí 24 hodin denně. 

Druhé místo obsadil Miroslav Wajsar. Je zakladatelem Oblastní charity Červený Kostelec. Zasvětil celý svůj život charitě, neziskovému sektoru a pomoci potřebným. Vede také sociální podnik, který zaměstnává osoby se zdravotním postižením a příbuzné nemocných. Na třetím místě se umístila Monika Dietrichová. S manželem dali život čtyřem vlastním dětem. První dítě do pěstounské péče si vzali v roce 1993. Celkem do rodiny přijali 10 dětí. Od roku 2007 spolu s manželem působí v sociálně-právní ochraně dětí. Monika Dietrichová také založila organizaci Pěstounské rodiny Kraje Vysočina, jež kromě péče o děti zajišťuje poradenství a vzdělávání náhradních rodičů.

V anketě Osobnost neziskového sektoru pro rok 2020 shromáždila ANNO ČR rekordních 40 platných nominací z krajských asociací neziskových organizací i oborových spolků. Porota pak nezávisle na sobě ohodnotila nominované osoby podle kritérií celoživotního přínosu pro druhé a rozvoje neziskového sektoru jako celku.

O ANNO ČR: Asociace nestátních neziskových organizací v České republice je všeoborovou střešní organizací NNO s krajskou strukturou. Sdružuje střešní krajské asociace a několik desítek nestátních neziskových organizací. Její představitelé jsou členy Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Předmětem její činnosti je hájení zájmů neziskového sektoru u veřejné správy, poradenství spojené s činností NNO a pořádání jednorázových či pravidelných akcí zaměřených na sdílení informací a školení pracovníků neziskového sektoru.