Svátek má Valdemar
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Představujeme neziskovku: Roska Olomouc

logo roskaMezi dlouhodobé členy Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje patří i pobočný spolek Unie ROSKA - české MS společnosti, z. s. působící v krajském městě. Roska Olomouc, stejně jako celostátní spolek vznikla, aby pomáhala pacientům s roztroušenou sklerózou a jejich blízkým. Roztroušená skleróza (ve zkratce RS nebo MS podle anglického multiple sclerosis) je závažné neurologické, sice nevyléčitelné, ale léčitelné, onemocnění, které může významně ovlivnit kvalitu života jak nemocného, tak i jeho rodiny. Má současně negativní vliv na jeho tělesné, mentální i psychické funkce. 

Přestože je v Česku téměř 19 tisíc nemocných, široká veřejnost stále ještě není správně a dostatečně informována. Rozšířený názor je, že sklerotik je přece ten, co zapomíná. „Lidé s roztroušenou sklerózou žijí mezi námi a my bychom neměli být k jejich problémům lhostejní,“ říká Jana Nakládalová, předsedkyně olomoucké pobočky Unie ROSKA.

Pro svou cílovou skupinu pořádá olomoucká Roska pravidelná setkávání, odborné a popularizační přednášky, rekondiční pobyty a další aktivity. Vše pod odbornou garancí prof. MUDr. Jana Mareše, Ph.D., který vede na Neurologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc centrum multiple sclerosis.

„Naším velkým úspěchem je zřízení nového MS centra a stacionáře na neurologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc, který se nám podařilo vybudovat za pomoci tlaku pacientů a díky velké podpoře našeho garanta prof. Mareše a prof. Petra Kaňkovského, přednosty Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc,“ chválí spolupráci s experty předsedkyně Rosky Jana Nakládalová. „Děkujeme všem lékařkám a lékařům na lůžkových odděleních, všem sestrám pod vedením Mgr. Petry Řehákové a všem, kteří s námi spolupracují,“ dodává.

Roska Olomouc je zapojena i do Komunitního plánování v oblasti sociálních služeb, souvisejících služeb, aktivit a humanitární pomoci na území města Olomouce, kde prosazuje zlepšování podmínek a služeb pro zdravotně postižené spoluobčany. Konkrétním příkladem je vznik projektu Olomouc bez bariér a v jeho rámci fungující přepravní služba pro osoby zdravotně postižené.

Blíže se s činností olomoucké pobočky spolku Roska můžete seznámit na jejích stránkách. Z nejbližších akcí pro veřejnost zve Jana Nakládalová na benefiční hudební festival Roskafest, který se uskuteční v sobotu 15. srpna 2020 v Senici na Hané.

7445086a