Svátek má Valdemar
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Představujeme naše členy: Chceš se bavit, chceš se smát? S Gaudolinem pojď si hrát!

logo gaudolino1Spolek Gaudolino, z. s. je nezisková a apolitická organizace, která vznikla v dubnu 2004 z podhoubí aktivních absolventů uničovského gymnázia, kteří se již dlouhodobě angažovali v oblasti práce s dětmi a mládeží, nebo s neskrývanou chutí začínali své působení ve sféře přípravy volnočasových aktivit pro mladší a nejmladší spoluobčany. Tehdejší sazenice stromu dětské radosti, která vzešla z táborové půdy poblíž vesničky Oskavy, se v následujících šesti letech rozrostla v košatý strom nesoucí plody nejen v táborových areálech o letních prázdninách, ale mnohokrát do roka na různých místech republiky s dominantou v Olomouckém kraji a v Praze.

Chceš se bavit, chceš se smát? S Gaudolinem pojď si hrát!

Každoroční hlavní akcí našeho sdružení zůstává letní tábor nesoucí zajímavé, působivé, zábavné a snad i poučné téma, v jehož duchu se odvíjí ústřední sada etapových her doplněná mnohými dalšími hrami a aktivitami, ať už též celotáborovými, nebo na úrovni jednotlivých oddílů. Po boku tábora se v našem repertoáru usadila celá řada akcí zacílená na účastníky různých věkových kategorií všech společenských oblastí a vrstev a nabízející nepřeberné množství různorodých aktivit. Pořádáme programové pobyty kratšího i delšího rozsahu pro rodiče a jejich nejmenší, rodiče a již odrostlejší, děti a mládež, tvoříme doprovodné programy různých jednorázových kulturních akcí pořádaných městem pro uničovskou a okolní veřejnost. Rozsáhlá paleta námi nabízených a připravovaných volnočasových programů obsahuje tradiční sadu barev táborových dovedností, her a aktivit zaměřených na psychický i fyzický rozvoj účastníků a identifikaci jejich vztahu k přírodě a sociálnímu okolí, do nichž jsou tyto situovány, obohacenou o méně vídané odstíny několika hodinových maratónů deskových a karetních her, kreativních posezení nad netradičními výtvarnými a rukodělnými aktivitami, či veřejnosti otevřených středověkých střelnic vedených dobově oděnými a vyzbrojenými kušiníky a lučištníky.

logo gaudolino

Členská základna

Původní členská základna postavená za výstupní branou uničovského gymnázia se postupem času rozrostla a obměnila do dnešní podoby téměř dvacetičlenné sourodé skupiny vycházející z různých škol, měst a vesnic Olomouckého kraje, částečně naturalizované v hlavním městě. Všichni členové disponují několika- až dlouholetou praxí v oblasti práce s dětmi, mládeží a veřejností a přípravy jednorázových, či rozsáhlejších tématických programů. Členská základna Gaudolina je bohatá na studenty a absolventy oborů pedagogického, humanitního a medicínského zaměření, avšak nechybí ani zástupci ekonomických a technických oborů. (Téměř) Všichni1 členové absolvovali kvalifikační kurz Hlavní vedoucí dětského tábora pod záštitou Národního institutu dětí a mládeže MŠMT, valná většina členů prošla seminářem Iniciativní hry pořádaným vzdělávací organizací Project Outdoor s.r.o. a mnozí z nás se úspěšně účastnili dalších certifikovaných vzdělávacích programů – kurzu lanových aktivit, zdravotnického semináře aj.

Cíle spolku

Hlavní cíl našeho spolku vyjadřuje již v úvodu uvedené motto – rádi se bavíme a smějeme a ještě raději bavíme a rozesmáváme. Snažíme se nabídnout především mladé, ale též starší generaci spoluobčanů produktivní alternativu zábavy a trávení volného času k zpravidla neplodnému a degenerujícímu vysedávání u bulvárních médií všeho druhu. Naše snaha pobavit co nejširší okolí napříč věkovými kategoriemi, sociálními skupinami a národními příslušnostmi jde ruku v ruce s ambicí dosáhnout u účastníků našich akcí osobního rozvoje především v oblastech sociální komunikace a interakce, historicko-kulturní osvěty a vztahu k okolní přírodě.

Organizační začlenění

Gaudolino je řádným členem České rady dětí a mládeže a Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje a v posledních letech s úspěchem podává projektové žádosti o dotace z podpůrných programů MŠMT a různých nadačních fondů.

Více o spolku Gaudolino, z. s. najdete na jeho webových stránkách