Svátek má Klára
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Nominace na filantropickou Cenu Via Bona 2018 se přijímají již jen do 7. ledna!

Via bona oceněníPomalu doznívají silvestrovské oslavy a možná rozjímáte nad bohulibými předsevzetími. Pojďme tento rok začít krátkým zamyšlením. Nezaslouží si nějaký mecenáš, srdcař, či dobrá regionální firma ve Vašem okolí ocenit za dobré skutky? Pokud ano, neváhejte a navrhněte je na filantropickou Cenu Via Bona 2018. Dobročinnost si zaslouží postavit na piedestal a ještě může inspirovat někoho dalšího. Posledním dnem pro příjem nominací je neděle 7. ledna, zbývá tak již jen 5 dní do konce.

Cena Via Bona již více než 20 let vyzdvihuje inspirativní příběhy dárcovství a dobročinnosti. Mezi nominovanými filantropy jsou každoročně mecenáši, studenti, zástupci firem i dobrovolníci, jednotlivci, páry, i kolektivy. Jsou to lidé, kteří nezištně pomáhají konkrétním jedincům a místům, podporují různá veřejně prospěšná témata nebo neziskové organizace v oblastech jako jsou místní rozvoj, ekologie, vzdělávání, kultura, zdraví, sociální péče, lidská práva, humanitární a rozvojová pomoc, apod. Jejich příběhy jsou inspirací a důkazem, že filantropem může být každý z nás, bez ohledu na věk a společenské postavení.

Otevřené jsou tyto kategorie: 

Srdcař/mladý srdcař - pro jednotlivce i kolektivy, které něčemu hezkému věnují svůj čas a energii
Mecenáš - pro ty, kteří osobně přispívají na dobrou věc větší finanční částkou 
Dobrá firma - pro podnikatele, malé a střední firmy, které konají dobro ve svém okolí
Dárce ze závěti - pro ty, kdo darovali touto formou, ať již v podobě budoucího příslibu nebo in memoriam

Podrobnější informace o jednotlivých kategoriích, pravidla Ceny či odkaz na uplynulý ročník najdete na www.cenaviabona.cz.