Svátek má Klára
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Informace o krajská dotaci ASISTENCE v rámci projektu Smart akcelerátor Olomouckého kraje

logo-krajeVeřejnoprávní subjekty z Olomouckého kraje, které připravují nebo mají v úmyslu připravovat podání žádosti o dotaci na projekt, jehož výstupy by měly mít pozitivní vliv na konkurenceschopnost nebo tvorbu kvalifikovaných míst v Olomouckém regionu, mohou požádat o dotaci Olomouckého kraje na spolufinancování přípravy daného dotačního projektu. Název příslušného dotačního programu je Asistence v rámci projektu Smart akcelerátor Olomouckého kraje. Dotace je na 85 % způsobilých výdajů – a to do výše max. 425.000 Kč.Způsobilými výdaji mohou být náklady na mzdy a odvody zaměstnanců (HPP nebo DPP/DPČ) připravujících projekt, nákup studií a analýz či zahraniční služební cesty.

Sdružení OK4Inovace pro Olomoucký kraj smluvně realizuje související aktivity, včetně konzultační podpory ZDARMA pro žadatele o uvedenou dotaci. Informace ohledně této dotační výzvy naleznete zde: text výzvy a také leták s přílohou, jež by měly usnadnit pochopení této dotační výzvy. Plné znění výzvy včetně příloh najdete ZDE a vysvětlující tiskovou zprávu najdete ZDE.

Současně upozorňujeme na omezený okruh oprávněných žadatelů - jde o veřejné subjekty dle definice v bodu 5.1 výzvy - mj. musí být financovány převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo v něm tyto orgány mají nadpoloviční většinu řídicích pravomocí (přičemž musí být naplněna nejméně jedna z těchto podmínek). Z okruhu žadatelů tak vypadnou ty subjekty, které jsou těmito dotačními zdroji financovány méně než z poloviny, tj. mají především vlastní zdroje na činnost a dotační peníze jsou doplňkem jejich financování. Jde tedy spíše o podporu těch NNO, které jsou spíše projektového rázu a bez dotací by nebyly.