Svátek má Karolína
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Norské a EHP fondy vstupují v České republice do třetího programového období. Připravte se včas

norske fondyNorské a EHP fondy vstupují  v České republice do třetího programového období. Dne 24. července 2017 schválila Vláda České republiky Memoranda o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu EHP a Finančního mechanismu Norska na období 2014-2021. Oba dokumenty vstoupí v platnost začátkem měsíce září po jejich podpisu představiteli České republiky, Norského království a států EHP. Obecným cílem zmíněných fondů je přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posílení bilaterálních vztahů mezi státy EHP, Norským královstvím a přijímajícími státy. Oba fondy podpořily v České republice řadu zajímavých projektů již v uplynulých etapách.

Norské fondy rozdělí v období 2014-2021 v rámci šesti různých programů částku 76,8 mil. EUR. Kromě životního prostředí půjdou finance do vědy a výzkumu, na zlepšení situace v oblasti lidských práv, boje proti diskriminaci a extremismu či zlepšení účinnosti soudního systému. V EHP fondech bude v pěti programech k využití připraveno 82,5 mil. EUR, přičemž žadatelé budou moci předkládat svoje projekty v oblastech věda a výzkum, vzdělávání, zdraví, kultura, správa věcí veřejných a občanská společnost. Přípravu každého z programů má v gesci konkrétní ministerstvo, tzv. zprostředkovatel.

Přípravy jednotlivých programů se rozeběhnou v průběhu měsíce září po podpisu memorand, vyhlášení prvních výzev lze očekávat v posledním čtvrtletí roku 2018. Podrobnější informace budou průběžně zveřejňovány na stránkách Ministerstva financí zde a na webu OK zde.