Svátek má Ingrid
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Osobnost neziskového sektoru: Ocenění získali i zástupci z Olomouckého kraje

DSC 7941Ocenění Osobnost neziskového sektoru zná své letošní držitele. Vyhlášení stejnojmenné celostátní ankety pořádané Asociací nestátních neziskových organizací České republiky (ANNO ČR) a dekorování jejích vítězů proběhlo ve čtvrtek 8. prosince ve věži Staroměstské radnice v Praze. Ocenění jim předali náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Olga Letáčková, poradkyně předsedy vlády Alena Gajdůšková a senátor Jiří Dienstbier.

Na ceremoniálu bylo nejprve představeno deset finalistů ankety, se kterou pořádající ANNO ČR oslovila krajské asociace nevládních organizací. Finalisté, mezi nimi tři nominovaní Unií NNO Olomouckého kraje, obdrželi Pamětní list. Za neziskový sektor z našeho regionu to byli paní Iveta Botková, paní Alena Fritscherová a pan Jan Bednář (na titulní fotografii). Jejich postup do celostátního finále nás těší!

DSC 8031Vítězi ankety a tedy držiteli ocenění Osobnosti neziskového sektoru 2016 se pak stali Zdenka Wasserbauerová (na snímku vpravo), Zuzana Pěchotová a Miroslav Janík. Ti obdrželi keramickou podobu ceny, kterou speciálně pro tuto příležitost navrhla a věnovala výtvarnice Gordana Turuk. Hudební doprovod programu zajistili žáci ZUŠ Biskupská z Prahy 1. 

 

Fotografie ze slavnostního předávání ocenění Osobnost neziskového sektoru jsou zde.

 

Podrobnosti k oceněným: 

1. místo: Zdenka Wasserbauerová, dobrovolnice Českého registru kostní dřeně a zakladatelka Šance Olomouc o. p. s.

Její práce má přímý dopad na životy mnoha lidí. Podařilo se jí zvýšit obecné povědomí o důležitosti rozšiřování registru kostní dřeně, podílí se na budování tohoto registru a získává nové dárce. Český registr dárců kostní dřeně čítá přes 50 tisíc jmen. Sama získala neuvěřitelných 7600 potenciálních dárců. Spolupracuje s Nadací pro transplantace kostní dřeně „Naděje“ v Plzni. Usiluje mnoho let o humanizaci dětského nemocničního prostředí a úspěšně získává finanční prostředky na to, na co běžný nemocniční rozpočet nestačí: na barevné ložní povlečení, veselé obrázky na stěnách nebo zařízení kuchyňky, kde mohou maminky samy uvařit svým dětem to, na co dostanou chuť.

2. - 3. místo: Miroslav Janík, dlouholetý předseda neziskové organizace Kosenka Valašské Klobouky a pedagog SOU Valašské Klobouky

Patří k nejpřednějším osobnostem neziskového sektoru v oblasti životního prostředí. Je dlouholetým členem Ochránců přírody, předsedou ČSOP Kosenka. Celoživotním nasazením pomáhá zlepšovat vztah lidí k přírodě, brát si příklad ze života předků tím, že je nápomocen obnovení starých řemesel, zvyků. Přednáší i pracuje pro ekoporadnu, stará se o bělokarpatskou přírodní rezervaci, spolupracuje při přípravě ekologických olympiád pro základní i střední školy.

2. - 3. místo: Zuzana Pěchotová, předsedkyně KOUS Vysočina z. s. Je zároveň ředitelkou z. ú. ŽIVOT 99 – Jihlava a přednáší na VOŠS  Jihlava předmět „řízení NNO“

KOUS Vysočina je regionální střešní organizací. Sdružuje 160 členských organizací, kterým poskytuje informační servis a hájí zájmy všech NNO. Paní Pěchotová aktivně pracuje jako členka prezídia České rady sociálních služeb a působí jako host v několika komisích kraje Vysočina, je členkou Rady pro rozvoj lidských zdrojů Vysočina, členkou Zdravého města a Zdravého kraje. Spolupracuje s mnoha NNO v kraji Vysočina jako lektor či poradce. Organizace ŽIVOT 99 – Jihlava poskytuje dvě sociální služby: tísňovou péči – jako jediná v Kraji Vysočina a osobní asistenci ve školách a domácím prostředí.