Svátek má Ingrid
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Pětice témat prosincového jednání předsednictva Unie

10653439 1141827169195958 5466366893872345139 nPředsednictvo naší Unie se naposled v letošním roce sešlo ve středu 7. prosince odpoledne, opět v prostorách sdružení OK4Inovace ve výškové budově RCO v Olomouci. Přítomné členy a hosty čekal pestrý program napresovaný do dvou hodin, během kterých se jím zvládli prokousat. Bylo to těchto pět aktuálních a zajímavých témat týkajících se neziskového sektoru našeho regionu:

Aktualizace energetické koncepce kraje - hosté, paní Jüttnerová a pánové Kapitán a Králík, zástupci spolků, kteří se za Unii ujali připomínkování tohoto strategického dokumentu, prezentovali svoji účast na listopadovém veřejném projednání.

Během něj přítomné úředníky a developery překvapili přesně cílenými odbornými argumenty proti povolení stavby několika set větrných elektráren převážně v podhorských oblastech kraje. Vypadá to, že díky připomínkám neziskového sektoru se podaří tento škodlivý záměr zvrátit. Vypořádání připomínek se čeká zhruba v únoru. I do budoucna chceme využívat potenciál naší členské základny k ovlivňování toho, jak kvalitní život mohou obyvatelé Olomouckého kraje mít.

Dalším tématem byla analýza našeho webu www.uno-ok.cz podaná jeho redaktorkou Martou Perůtkovou. Zjistili jsme, že klasický návštěvník webu je člen nebo zaměstnanec neziskovky hledající na něm příležitosti pro rozvoj svůj nebo své organizace - především nabídky vzdělávání a grantové výzvy. V menšině jsou ti, kdo se zajímají o život neziskového sektoru - o zprávy z činnosti nebo pozvánky na aktivity neziskovek. Web ale i do budoucna bude vycházet vstříc oběma těmto proudům, jen zjednoduší a zaktualizuje svou strukturu, aby byly informace na něm lépe dohledatelné pro každého.

11149479 10152824709448494 3295212098692677700 nOceňování pracovníků v neziskovém sektoru bylo na řadě jako třetí. Hynek Pečinka informoval, jaký je stav přípravy udílení ceny Křesadlo v Olomouckém kraji, kdy 19. prosince proběhne ceremoniál spojený s adventním koncertem. Jiří Rudolf zase ve čtvrtek 8. prosince doprovodí do Prahy tři finalisty navržené za náš region na ocenění Osobnost neziskového sektoru, organizované Asociací nestátních neziskových organizací ČR.

V bodě týkajícím se provozu Unie informovala Marcela Vystrčilová, že na druhou výzvu doplatilo členský příspěvek přes 40 organizací, nyní má povinnost splněnu 135 z 219 našich členů. Na příštích jednáních se budeme zabývat vypořádáním s těmi, kteří příspěvek neuhradí. Pro připomenutí, je to jen 100 Kč na organizaci a rok. Připravujeme i zápis aktuálních změn do veřejného rejstříku, návrh bude podán do konce roku.

Přítomní se vyjádřili i k naší nabídce partnerství učiněné Olomouckému kraji. Na náš dopis nabízející setkání nad problematikou vztahů reprezentace kraje a neziskového sektoru zatím hejtman ani jeho náměskové nereagovali, takže zůstáváme v očekávání. Zároveň se členové předsednictva Unie shodli, že se jim nelíbí návrh obsazení výborů krajského zastupitelstva pouze po politické linii, a zašlou zastupitelům své vyjádření tak, aby ho na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 19. prosince mohli zvážit.