Svátek má Klára
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Krajský sněm neziskovek: skládání účtů, nové volby a grilování na zahradě

IMG 0005Na čtvrtek 2. června odpoledne svolala Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje (UNO OK) do hanácké metropole řádný sněm, tedy setkání svých členských organizací, na kterém hodnotili přítomní zástupci členů její činnost od posledního sněmu, seznámili se s projektem letošní činnosti UNO OK ve prospěch neziskového sektoru všech pěti okresů našeho regionu a dozvěděli se, jaké nové povinnosti od nich chce splnit aktuální legislativa. Ale nejen to.

Krajský sněm UNO OK je prostor, na němž členové střešní asociace neziskového sektoru v Olomouckém kraji mohou ovlivnit, jak bude regionální neziskový sektor vystupovat vůči samosprávám kraje a měst a dalším důležitým regionálním hráčům. Na tom červnovém skládalo účty dosavadní předsednictvo, které bylo ve funkci v uplynulých dvou letech, a delegáti volili nové členy. Nutno říci, že svou volbou vyjádřili důvěru těm stávajícím a povolali jednoho nového zástupce. Zvolení členové předsednictva po jednání sněmu operativně zasedli a nyní můžeme oznámit, že Unii do roku 2018 povedou předseda Marek Podlaha, místopředsedové Marcela Vystrčilová a Hynek Pečinka a členové předsednictva Eva Kráčmarová, Hana Kroupová, David Křížan, Milan Langer a Jiří Rudolf. 

IMG 0003Jednáním sněmu provázela Hanka Kroupová. Zástupci členů UNO OK, kterých se sešla asi třicítka, ocenili přehled povinností, co přibyly spolkům a dalším formám neziskových organizací v aktuálních právních předpisech, s nimiž je seznámil Hynek Pečinka. Zajímavou částí jednání byly i aktuality z několika oblastí, v nichž krajský neziskový sektor působí - za sociální služby pohovořili Eva Kráčmarová a Milan Langer, za dobrovolnické aktivity Tereza Kvapil Pokorná, za centra pro rodinu Hana Kroupová a za dobrovolné hasiče Marcela Vystrčilová. 

Hynek Pečinka představil i plánovaný projekt celoroční činnosti, který obsahuje setkávání členských organizací v sekcích podle jejich zaměření či územní působnosti, cílené vzdělávací aktivity, sdílení informací o regionálním neziskovém sektoru na jednom webu a FB profilu, koordinaci činnosti a zajištění spolupráce neziskového sektoru s místní samosprávou. Je nám líto, že okresní města kraje s výjimkou města Šumperka projekt nepodpořila, a žádáme nyní o podporu Olomouckého kraje. Brzo se ukáže, v jakém rozsahu bude možno činnost UNO OK ve prospěch krajského neziskového sektoru letos realizovat.

IMG 0016Delegáti přivítali i hosta přinášejícího zajímavou nabídku - paní Jitka Veselá ze společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a. s. prezentovala nabídku slev pro členy UNO OK při zorganizování léčebného pobytu, rekreace, setkání či konferencí v prostorách lázní. Hezkým okamžikem pro dva vylosované bylo obdržení poukazu na slevu na pobyt v teplických lázních.

Na závěr bylo pro všechny, kdo vážili cestu na sněm, připraveno pohoštění z grilovaných masových i zeleninových specialit, při kterém mohli na zahradě před budovou nasbírat nové kontakty, pozdravit staré známé - zkrátka se dobře pobavit, pokud ještě nespěchali. Vše se povedlo a naštěstí i počasí se drželo zpátky a umožnilo venkovní aktivity.

Shrneme li to, jednání sněmu i neformální část se nesly v příjemné atmosféře a přítomní se shodli na tom, že je pro ně důležité, že v Olomouckém kraji existuje samosprávná střešní organizace neziskového sektoru. Neziskovky samotné se mohou prostřednictvím UNO OK dostávat k zajímavým informacím IMG 0028a také je šířit, zjišťovat své potřeby a říci si o jejich řešení a také se vzájemně inspirovat a pomáhat si. Nutno říci, že se tento pohled míjí se současným nastavením Olomouckého kraje, který spíše vsadil na vodění neziskovek za ruku namísto podpory toho, aby si své záležitosti spravovaly neziskovky samy ve své demokraticky vzniklé struktuře. Nicméně, volby do zastupitelstev krajů jsou za dveřmi a UNO OK je už vyhlíží s nadějí na restart vztahů s krajem do podoby před rokem 2013.

Závěrem se sluší poděkovat Oblastní unii neslyšících Olomouc, že v jejích prostorách na Jungmannově ulici v Olomouci, a to vnitřních i venkovních, mohl sněm důstojně proběhnout, a společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a. s. za sponzoring nákladů na uspořádání sněmu a nabídku slevy pro členské organizace UNO OK.

Výběr fotek ze sněmu je zde.

logoLTNB barevne