Svátek má Valdemar
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Olomoucký kraj připravuje výzvu „Podpora inovačního prostředí“

logo-krajeOlomoucký kraj připravuje výzvu „Podpora inovačního prostředí“ administrovanou Operačním programem Zaměstnanost, jejímiž adresáty budou mimo jiné i nestátní neziskové organizace a poskytovatelé sociálních služeb.

Bude platit od 30. dubna do 30. listopadu a míra podpory dosáhne až 90,86 % podílu EU. Podporovanými aktivitami bude vytváření a rozvoj kapacit pro vývoj a šíření inovací. Výzva se zaměří na čtyři oblasti, jejichž cílem je posílení ekosystému sociálních inovací při řešení problémů v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy:

1.     Datové platformy se snaží identifikovat datové zdroje a použít je ve formě otevřených dat pro zvýšení efektivity veřejného, podnikového a neziskového sektoru při řešení problémů v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

2.     Znalostní platformy nebo tvorba a rozvoj kapacit pro advocacy (v oblastech bezdomovectví, mladiství opouštějící ústavní výchovu, sociálně vyloučené lokality, stárnutí populace, onemocnění duševního charakteru, migrace, vězeňství).

3.     Akcelerátory/Inkubátory svými aktivitami podporují nová řešení (projekty), která reagují na přetrvávající nebo hrozící sociální problémy v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy

4.     Investice do impaktů má vytvořit podpůrnou infrastrukturu, která pomůže rozvoji trhu sociálního kapitálu a bude motivovat zúčastněné aktéry (ziskový a neziskový sektor) k cílenému vytváření, prokazování a zhodnocování inovačního a udržitelného sociálního impaktu.

Oprávněnými cílovými skupinami jsou mimo jiné i zaměstnanci NNO a sociálních podniků.

Více informací naleznete na stránkách Olomouckého kraje zde a na stránkách operačního programu zde.