Svátek má Mistr Jan Hus
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Svět neziskovek: Být součástí „něčeho většího“ se vyplatí

Obrrtxt15236.1rtxt15236Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje je střešní organizace reprezentující neziskový sektor v tomto regionu. Jak funguje a co nabízí svým členským, ale i nečlenským neziskovým organizacím, můžete průběžně sledovat například na tomto webu. Jak je tomu ale v jiných krajích? Tentokrát se podíváme k našim západním sousedům, do Pardubického kraje. Zde působí Koalice nevládek Pardubicka, ve zkratce KONEP. Jak funguje, jaké má vztahy s tamější krajskou správou a jaké služby poskytuje neziskovkám na Pardubicku? Podívali jsme se do dubnového vydání Světa neziskovek.

 

Být součástí "něčeho většího" se vyplatí

Znáte KONEP? Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) začala působit jako neformální sdružení už v roce 1998. Dnes spolek spojuje 24 nestátních neziskových organizací a je jediným všeoborovým uskupením neziskovek v Pardubickém kraji. Jak taková koalice vlastně funguje a jaké výhody může členství v podobné organizaci přinést právě Vám? Otázky zodpověděl PR pracovník a fundraiser Koalice, Michal Chlumský.

Na čem společně jako Koalice pracujete?

KONEP je poslední dobou znám především díky pořádání dobročinných Burz filantropie, při nichž neziskové organizace prezentují své projekty zapojeným donátorům z řad firem, podnikatelů a veřejné správy. Ti poté projekty v případě zájmu podpoří finančními, materiálními nebo jinými potřebnými dary, které povedou k realizaci projektu. K dalším důležitým aktivitám patří pořádání Galavečera oceňování dobrovolníků, neziskovek a společensky odpovědných firem, Dnů dětí s dobrovolníky či Krajské konference NNO. Pořádáme také vzdělávací semináře, provozujeme daňovou, účetní a právní poradnu pro neziskové organizace a celkově se snažíme přispět k budování PR neziskového sektoru.

Proč je pro neziskovky dobré stát se členem regionální asociace?

Členství v našem sdružení je spojeno s jistou prestiží a dobrým jménem, které si KONEP v rámci Pardubického kraje během let získala. Máme i čistou potřebu sdružovat se, tak jako je tomu i všude jinde. Při existenci hospodářských, zaměstnaneckých komor a dalších oborových sdružení, i neziskové organizace mají nutnost vystupovat jednotnějším hlasem a společně tak mít silnější pozici u klíčových partnerů, kterými je například státní správa. logo-konep-dlouhe-barva-alfaČlenství v KONEP má však smysl i v rámci prezentace před podnikatelským sektorem. KONEP totiž od roku 2011 pořádá v Pardubickém kraji zmíněné Burzy filantropie. Během let se tak KONEP vryl firmám do podvědomí jako spolehlivý partner, který nabízí efektivní a transparentní řešení uplatňování firemní odpovědnosti. Tento dobrý dojem se poté přelévá i na samotné členy KONEP.

Celý článek najdete zde...