Svátek má Mistr Jan Hus
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Novou posilou UNO OK je Arcus Onko centrum

arcus onkoPředsednictvo Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje přijalo na svém jednání ve čtvrtek 3. března novou členskou organizaci. Je jí ARCUS – ONKO CENTRUM, spolek založený v roce 1993 jako profesionální pacientské sdružení s celorepublikovou působností se zaměřením na pomoc onkologickým pacientům a jejich rodinám zvládnout těžké okamžiky. Poslání spolku se dá shrnout do věty "Pomáháme těm, kteří to nejvíce potřebují.", přičemž tato pomoc se neomezuje jenom na děti a rodiny s dětmi. Pomáhá i osamělým rodičům, kteří v důsledku onemocnění nemohou pečovat o své děti. Zakládající členkou a předsedkyní představenstva spolku je Jana Koželská, nositelka Ceny Olgy Havlové, signatářka Pařížské charty proti rakovině. Sama si prošla léčbou zhoubného nádorového onemocnění, které také postihlo její dceru, maminku i babičku.

ARCUS – ONKO CENTRUM pokrývá potřeby onkologických pacientů napříč spektrem onkologických diagnóz a zároveň respektuje specifické potřeby onkologických pacientů dané typem jejich nádorového onemocnění. Zaměřuje se hlavně na informační, vzdělávací a publikační činnost v této oblasti. Pomáhá návštěvníkům s jejich dotazy a radami, jak vyřešit problémy spojené s jejich onemocněním a po léčbě. V rámci prevence spolek informuje také širokou veřejnost, a to nejrůznějšími cestami, například na veřejných akcích.

jizerske encologicJiž několik let spolek pořádá rekondiční pobyty po České republice a ozdravné pobyty v zahraničí (Švýcarsko, Chorvatsko, Francie, Slovensko, Řecko). Má na svém kontě realizaci četných projektů a aktivit z oblasti zdravotních a sociálních programů, preventivních programů (Kvítky života, ozdravné a rekondiční pobyty v ČR i zahraničí) nebo pravidelných vzdělávacích programů a seminářů nejen pro onkologické pacienty, ale i pro širokou veřejnost. ARCUS – ONKO CENTRUM se věnuje také mezinárodní spolupráci, komunikaci se zahraničními pacientskými organizacemi nebo účasti na významných mezinárodních akcích (Světový summit proti rakovině v Paříži, Světové konference o rakovině prsu, karcinomu prostaty apod). Spolupracuje na vybraných studiích, podílí se na benefičních akcích nebo veřejných sbírkách ve prospěch onkologických programů pomoci.

Známé jsou také již tradiční Mezinárodní onkologické kongresy v Louckém klášteře ve Znojmě, kterých se účastní samotní onkologičtí pacienti. Kongresy jsou akreditovány pro lékaře i střední zdravotnický personál a přednášejícími jsou uznávané osobnosti z „onkologického světa“. V roce 2013 spolek uspořádal také první onkologický kongres v Karlových Varech.

Kontakt:

ARCUS - onko centrum, z. s., Ješov 24, 783 24 Luká

mobil: 603 533 288, 777 761 717
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript