Svátek má Valdemar
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Kraj podpoří neziskové aktivity pro děti a mládež

logo-olomoucky-krajOlomoucký kraj vyhlásil další dotační program na letošní rok. Žadatelé mohou od 16. března do 15. dubna podávat žádosti o dotaci v oblasti podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v roce 2016. Program je jedním z nástrojů, kterým kraj naplňuje cíle Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 přijaté usnesením vlády v květnu 2014 a podporuje činnost nestátních neziskových organizací (NNO) pracujících s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu. Dotační program vychází z Vyhlášení dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2016 „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“.

Podrobnosti a formuláře k programu najdete zde.