Svátek má Valdemar
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Město Přerov vyhlásilo grantový program pro letošní rok

prerov znakStatutární město Přerov poskytuje finanční prostředky do oblasti sportu, sociální, kultury, zdravotnictví a volného času formou přímých podpor, grantového programu a mimořádných dotací. Přímá podpora znamená přímou dotaci města vytipovaným organizacím na základě schválených zásad dotačního programu orgány města. K zařazení konkrétního příjemce do přímých podpor dochází z podnětu samosprávných orgánů města. Přímé podpory jsou ve schváleném rozpočtu statutárního města Přerova jmenovitě uvedeny jako dotace určené pro konkrétní příjemce. Jedná se především o dotace na činnost a provoz zařízení.

Další možností, jak získat finanční podporu ze strany města, je podání žádostí do příslušného grantového programu. Pro rok 2015 je možné podat žádost na předepsaných formulářích v termínu od 3.2.2015 do 18.2.2015. Jednotlivé žádosti o finanční podporu jsou projednávány a posuzovány v příslušných orgánech. Dotace jsou určeny nejen na činnost a provoz zařízení, ale i na organizaci významných akcí a projektů pro město a jeho občany.

Podrobnosti k jednotlivým oblastem, formuláře žádostí a seznam potřebných dokladů najdete zde