Svátek má Valdemar
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Ministerstvo školství podpoří rekonstrukce objektů spolků mládeže

logo 755Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), odbor pro mládež vyhlašuje pro rok 2015 Investiční program Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže. Program je určen nestátním neziskovým organizacím (spolek, ústav a obecně prospěšná společnost), které existují více jak 3 roky a prokazatelně pracují s dětmi a mládeží. Pro tento program alokovalo MŠMT finanční prostředky ve výši 25 194 tis. Kč.

Žádost o finanční prostředky na modernizaci a rekonstrukci objektů může podávat výhradně majitel objektu. V případě, že je žadatelem spolek, předkládá žádost pouze hlavní spolek, a to i pro potřeby svých pobočných spolků.

Uzávěrka žádostí o investiční dotaci je 10. 2. 2015. Více...