Svátek má Valdemar
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Olomoucký kraj podpoří spolupráci s partnerskými regiony. I tu neziskovou.

olomoucky kraj 2Umožnit širší zapojení občanů a subjektů se sídlem v Olomouckém kraji do uskutečňování akcí neinvestičního charakteru v oblasti spolupráce s partnerskými regiony Olomouckého kraje. To je cílem dotačního programu Zahraniční spolupráce, který i pro rok 2015 vyhlásil Olomoucký kraj.

Letošní maximální výše příspěvku, o který lze žádat, je 30 tisíc korun. Celkem je na podporu zahraničních aktivit vyčleněno 400 tisíc korun. Požádat o podporu mohou subjekty realizující projekty se zahraničními partnery z partnerských regionů v následujících oblastech:

 

  • projekty školské, vzdělávací a vědecké (zejména spolupráce škol a mládežnických organizací
  • projekty sportovní
  • projekty kulturní
  • projekty v oblasti sociální a zdravotní péče, spolupráce neziskových nevládních organizací
  • projekty v oblasti cestovního ruchu a lázeňství
  • projekty v oblasti rozvoje hospodářské spolupráce

Termín pro podání žádostí je do 27. února 2015, 12:00. Rada kraje bude žádosti projednávat 2. dubna. Podrobnosti k dotačnímu programu jsou zde.