Svátek má Valdemar
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Kraj schválil pravidla pro příspěvky do 25 tisíc

olomoucky kraj 2Do června bude letos Rada Olomouckého kraje rozhodovat o poskytování neinvestičních finančních příspěvků do 25 tisíc korun. Předpokládají to nová pravidla schválená ve čtvrtek 15. ledna krajskou radou. Na příspěvky je v letošním roce v rozpočtu vyčleněna částka 3,7 miliónu korun. Radní je rozdělují fyzickým i právnickým osobám provozujícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje.

Patří k nim například organizace působící ve vědě a vzdělávání, kultuře, sportu, zdravotnictví, sociálních službách, životním prostředí, turistickém ruchu a oblasti práce s mládeží. Novinkou v letošním roce je vyčlenění akcí, pořádaných jednotkami sdružení dobrovolných hasičů. Pro ty Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo samostatně částku 2 miliony korun.

 

O tento typ příspěvků je letos možné požádat od 15. ledna do 15. května 2015. Radní se došlými žádostmi budou zabývat na svých schůzích 12. února, 19. března, 16. dubna, 21. května a 18. června.

Olomoucký kraj zřídil jmenovaný dotační titul v roce 2004. Do roku 2008 byla maximální výše příspěvku 20 tisíc korun, v období 2009 až 2011 pak 25 tisíc korun, v roce 2012 došlo k navýšení na 30 tisíc korun a o rok později v souvislosti s ekonomickou situací opět 25 tisíc korun. V této maximální možné výši je rada bude schvalovat také letos.

Pravidla poskytnutí příspěvku včetně žádosti jsou k dispozici na webu kraje v sekci Příspěvky, granty a dotace zde.

Zdroj: Kr-olomoucky.cz