Svátek má Jana
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Představujeme neziskovku - Centrum pro komunitní práci

logo-cpkpCentrum pro komunitní práci je nezisková organizace, která vznikla v roce 1996. Členové a pracovníci CpKP jsou přesvědčeni, že občan má právo podílet se na zásadních rozhodnutích v jeho obci, městě či regionu a svoji práci směřují k podpoře tohoto cíle. Do dnešní doby vzniklo šest místních zastoupení: CpKP střední Morava, CpKP jižní Čechy, CpKP západní Čechy a CpKP střední Čechy, CpKP Moravskoslezský kraj a CpKP východní Morava. V současné době se jedná o samostatné právní subjekty plně zodpovědné za veškeré svoje aktivity.

Naší vizí je spokojená komunita, ve které veřejná správa spolupracuje s občany na udržitelném rozvoji místní komunity a společně se podílejí na zkvalitňování života občanů. Tato spolupráce vychází především z principů participativní demokracie, občanské společnosti a Místní agendy 21.

Poslání organizace
Naším posláním je přispívat ke spokojenosti občanů a ke spolupráci mezi veřejnou správou a občany těmito činnostmi:

  • vzdělávat zástupce veřejné správy a neziskového sektoru v oblastech zapojování veřejnosti a komunitního rozvoje,
  • být konzultantem a poradcem veřejné správy v oblasti zapojování veřejnosti a komunitního rozvoje,
  • být partnerem veřejné správy při zapojování veřejnosti,
  • vypracovávat expertní stanoviska, které vycházejí z principů participativní demokracie a Místní agendy 21,
  • zprostředkovávat komunikaci u vícestranných jednání, týkajících se rozvoje komunit,
  • být nápomocen při psaní projektů v oblastí zapojování veřejnosti a komunitního rozvoje,
  • vzdělávat veřejnost a zejména mládeř v otázkách demokratických hodnot a principů,
  • zprostředkovávat informace a propagovat principy naší práce z oblasti zapojování veřejnosti a komunitního rozvoje.