Svátek má ---
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Z tříkrálových kasiček již 16 milionů a počítá se dál

trikralova_sbirkaArcidiecézní charita Olomouc má spočítáno již 83 % z tříkrálových pokladniček. Průběžný výnos z nich činí 16 286 136,00 Kč. Koledování sice oficiálně končí dnes, ale na většině území arcidiecéze je již odkoledováno a probíhá pouze úřední rozpečeťování pokladniček.

Jako první letos definitivní výsledky nahlásila dobrovolná Charita Hulín, kde se vykoledovalo přes 133 tis. Kč. Od pondělí se pak již hrnuly další a další informace a to jak průběžných výsledků, tak výsledků definitivních. Letošní koledování v olomoucké arcidiecézi totiž vrcholilo o předcházejícím víkendu.

Zatím ze všech stran se ozývají spokojené ohlasy. „Po dlouhé době jsme měli výborné počasí" hlásil koordinátor sbírky v Charitě Uherský Brod Vít Kadlčík. „Děcka měly většinou jen hezké zážitky, plné kasičky, ale také igelitky čokolád a oplatků. Hned si nám hlásily, že příští rok chtějí koledovat znovu, což je za všechna slova hodnocení." dodal Kadlčík. Charita Uherský Brod vykoledovala celkem přes 1,2 mil. Kč.

Počasí sice bylo teplejší, ale např. z Charity Šumperk hlásili nepříjemný déšť, který koledníky provázel. „Koledníci byli trochu mokří a unavení a déšť uškodil také jejich královským korunkám, které byly zplihlé a nepůsobili příliš vznešeně." komentoval počasí koordinátor koledování této Charity Josef Vénos. „Brali jsme to s nadhledem, vždyť přece ani legendární mudrci s východu nemohli po dlouhé cestě do Betléma vypadat o mnoho vznešeněji." Charita Šumperk do výnosu letošní Tříkrálové sbírky vykoledovala přes 582 tisíc Kč.

„Ne všichni koledníci rádi koledují v panelácích, ale letos jedna skupinka hlásila, že se jim při koledě dvě babičky rozplakaly dojetím." řekla Martina Krejčířová, koordinátorka sbírky pod Charitou Přerov a dále vysvětlila: „Dojaté byly proto, že za nimi po celá ta léta nikdo nepřišel. Tak měly takovou radost." V Přerově se letos koledovalo také na magistrátu a městské policii v Přerově. Koledu na těchto institucích roznášely děti z přerovské Církevní mateřské školky Ovečka. I přerovská Charita má rozpečetěny všechny kasičky. Výnos z nich činí 670 tis. Kč.

Během následujících dní bude ještě v řadě Charit pokračovat úřední rozpečeťování kasiček. To musí probíhat pod dozorem úředníků těch obecních a městských úřadů, kde byly kasičky zapečetěny. Peníze z pokladniček jsou pak odeslány na centrální konto Tříkrálové sbírky, čímž je zajištěna kontrola kompletního výnosu a také následného využití sbírky.

Z výnosu Tříkrálové sbírky jsou podporováni jednotlivci i rodiny ve vážné sociální nouzi, ale také projekty pomáhající seniorům, jako jsou ošetřovatelské a pečovatelské služby (např. v roce 2010: Holešov, Hranice, Kyjov, Strážnice, Zlín, Olomouc a další), stacionáře a domovy (např. Konice, Kroměříž, Nový Hrozenkov a další). Velkou skupinou podporovanou z Tříkrálové sbírky jsou hendikepovaní a nemocní. Těm Charita pomáhá např. při pořizování kompenzačních pomůcek či podporou provozu stacionářů, hospiců apod. Podporovány jsou také projekty pomáhající maminkám s dětmi v tísni a řada dalších aktivit.

Pokud někdo koledníky letos nepotkal, může sbírku po celý rok podpořit odesláním daru na tříkrálové konto (č. ú: 66008822/0800) anebo jednoduchým odesláním DMS_KOLEDA na číslo 87777. Jedna DMS stojí 30 Kč a Charita z každé z nich obdrží 27 Kč.