Svátek má ---
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

První výsledky Tříkrálové sbírky v olomoucké arcidiecézi

trikralova_sbirkaV olomoucké arcidiecézi je v rámci Tříkrálové sbírky 2011 prozatím evidováno více než 4 300 skupinek koledníků. Koledníci dnes navštíví také olomouckého arcibiskupa, hejtmana kraje, primátora města, rektora univerzity a velitele společných sil AČR. K dispozici jsou první dílčí výsledky Tříkrálové sbírky 2011 a to z Charity v Uherském Hradišti.

Tříkrálové kasičky mají zatím rozpečetěny v obcích Babice (7 pokladniček, 35 215,- Kč), Modrá (4 pokladničky, 21 426,- Kč) a Staré Hutě (1 pokladnička, 3 368,- Kč). Všechny obce patří do působnosti Oblastní charity Uherské Hradiště, která tak zatím ohlásila první průběžný výnos letošní sbírky ve výši 60 009,- Kč (za 12 ks pokladniček). Další informace o výsledcích sbírky lze očekávat v příštím týdnu, kdy začne probíhat úřední rozpečeťování sbírkových kasiček.

Koledníky bylo možné potkat v některých městech, např. v Hranicích, Kroměříži a v obcích na Svitavsku. Na mnoha místech koledníci vyjdou do ulic právě ve čtvrtek 6. ledna, kdy se slaví tříkrálová tradice a poté zejména o víkendu 8. a 9. ledna, kdy se tříkrálové sbírce bude moci věnovat nejvíce dobrovolníků. Oficiálně tříkrálová sbírka končí 14 ledna.

Ve čtvrtek 6. ledna tříkráloví koledníci Charity navštíví také významné instituce sídlící v Olomouci. S koledníky se tak setká hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík, primátor statutárního města Olomouce Martin Novotný, rektor Univerzity Palackého v Olomouci Miroslav Mašláň a olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Veřejnost se pak s koledníky v Olomouci setká 6. – 9. ledna, ve vesnicích v okolí Olomouce se bude koledovat hlavně v sobotu 9. ledna.

Každá slupinka koledníků má svého vedoucího, který je vybaven potvrzenou průkazkou a také kasičkou, která musí být zapečetěna místně příslušným obecním nebo městským úřadem. Na totožných úřadech musí být po sbírce také všechny sbírkové kasičky úředně otevřeny. Kompletní výtěžek Tříkrálové sbírky se pak shromáždí na centrálním sbírkovém kontu, ze kterého jsou teprve potom podporovány projekty pomoci lidem v nouzi. Tak je zabezpečena důsledná kontrola nakládání s prostředky této veřejné sbírky.

Z výnosu Tříkrálové sbírky jsou podporováni jednotlivci i rodiny ve vážné sociální nouzi, ale také projekty pomáhající seniorům jako jsou ošetřovatelské a pečovatelské služby (např. Holešov, Hranice, Kyjov, Strážnice, Zlín, Olomouc a další), stacionáře a domovy (např. Konice, Kroměříž, Nový Hrozenkov a další). Velkou skupinou podporovanou z Tříkrálové sbírky jsou hendikepovaní a nemocní. Těm Charita pomáhá např. při pořizování kompenzačních pomůcek či podporou provozu stacionářů, hospiců apod. Podporovány jsou také projekty pomáhající maminkám s dětmi v tísni a řada dalších aktivit.

V roce 2010, kdy tříkrálové koledování v olomoucké arcidiecézi vyneslo celkem 19,9 mil. Kč, se po katastrofálním zemětřesení na Haiti Charity v olomoucké arcidiecézi dobrovolně vzdaly části prostředků na podporu své domácí činnosti a humanitární pomoc na Haiti podpořily částkou téměř jednoho milionu Kč. Humanitární pomoc pak na Haiti realizovala Arcidiecézní charita Olomouc spolu s Charitou Česká republika, která je celorepublikovým centrem zastřešujícím katolickou Charitu v ČR.

Tříkrálovou sbírku lze podpořit hlavně darem do kasičky, což je jistě způsob nejzajímavější, protože je spojen se starou lidovou tradicí, přející požehnání v novém roce. Pokud někdo koledníky nepotká, může sbírku podpořit odesláním daru na tříkrálové konto

(č. ú: 66008822/0800) anebo jednoduchým odesláním DMS_KOLEDA na číslo 87777. Jedna DMS stojí 30 Kč a Charita z každé z nich obdrží 27 Kč.