Svátek má Ingrid
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Neziskové organizace budou od 1. ledna 2014 platit soudní poplatky

Ministerstvo spravedlnosti zákonem č. 293/2013, který novelizuje občanský soudní řád, zavádí od 1. ledna 2014 poplatky za soudní úkony pro spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti. Konkrétně se jedná o bod 26 v části II. zmíněného zákona.

Tato změna zatíží rozpočty spolků o tisíce korun ročně. Nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti mohou ročně zaplatit dokonce až i desetitisíce korun. Za první zápis i jakoukoli další změnu (podání) zaplatí spolky 1 000 Kč. Pro ostatní právní formy jsou však poplatky ještě mnohem vyšší. První zápis pro ně bude zpoplatněn částkou 6 000 Kč a další změny pak 2 000 Kč.

 

Z vyjádření Ministerstva spravedlnosti citujeme: „Ministerstvu spravedlnosti je budoucí právní úprava známa a je si vědomo nově nastalého stavu. Konečná právní úprava souvisí s přijímáním doprovodné legislativy k novému občanskému zákoníku na úrovni zákona v Senátu Parlamentu ČR, který v konečném hlasování zamítnul návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti, jenž byl provázán s návrhem zákona o soudních poplatcích, podle kterého mělo dojít k osvobození od soudního poplatku u řízení ve věcech přiznání statusu veřejné prospěšnosti a k osvobození všech právnických osob, které mají tento status zapsány ve veřejném rejstříku. Osvobození od soudního poplatku tedy bylo navázáno nikoli na právní formu, ale na status veřejné prospěšnosti. Ministerstvo spravedlnosti však na přijetí zákona o statusu veřejné prospěšnosti nerezignovalo a jeho přijetí připravuje.“

Od devadesátých let u neziskových organizací fungovalo zproštění od soudních poplatků bezproblémově. V této chvíli nezbývá, než vyjádřit svůj nesouhlas přímo na Ministerstvo spravedlnosti, aby hledalo jiné a včasnější řešení, než čekání na zákon o statusu veřejné prospěšnosti.

Marek Šedivý
Zdroj: Svět neziskovek č. 12/2013