Svátek má Valdemar
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Neziskovky pozor! Hlaste se o 35 milionů: rozhoduje kvalita

Neziskové organizace působící v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji žádat Nadaci Partnerství o finanční podporu na své sociální a environmentální projekty. Maximální výše jednoho grantu je přes 4,5 milionů korun, nadace rozdělí celkem až 35 milionů korun. Uzávěrka podávání žádostí o grant je 2. října 2012. Finanční prostředky pocházejí z Programu švýcarsko-české spolupráce, konkrétně ze 3. výzvy Blokového grantu.

 „Finanční prostředky nebudeme rozdělovat rovnoměrně do jednotlivých krajů, při výběru žádostí bude rozhodující pouze kvalita předkládaných žádostí,“ uvádí František Brückner z Nadace Partnerství. O tom, které projekty byly při žádání úspěšné, bude nadace informovat do konce ledna 2013.

Mezi projekty zaměřené na podporu seniorů, dětí, rodin i přírody rozdělila Nadace Partnerství v předchozích dvou výzvách Blokového grantu už přes 67 milionů korun. Ve třetí výzvě oznamuje neziskovým organizacím hned dvě dobré zprávy: „Protože stále ubývají možnosti k financování činností neziskovek, rozhodli jsme se umožnit jim nově žádat o podporu také na oblast sociálního poradenství a rozvoj udržitelné místní ekonomiky,“ říká Brückner.

Švýcarské velvyslanectví se spolu s Ministerstvem financí rozhodli na základě kvalitního a transparentního průběhu Blokového grantu navýšit objem rozdělovaných peněz o prostředky, které se nepodařilo rozdělit v jiných fondech Programu švýcarsko-české spolupráce. To umožní Nadaci Partnerství podpořit téměř o třetinu více projektů, než bylo původně v plánu: „Jsme rádi, že tak můžeme mezi neziskovky ve třetí výzvě rozdělit o celých dvacet milionů korun více, než bylo v původních možnostech Blokového grantu. Navíc ještě na začátku roku 2013 vyhlásíme čtvrtou výzvu, ve které budeme rozdělovat zbylou část financí, zhruba 8 milionů korun,“ dodává Brückner.

Blokový grant je určený neziskovým organizacím, které působí v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Není nutné, aby v těchto krajích měly své oficiální sídlo. Neziskové organizace mohou žádat především o podporu na své sociální a environmentální projekty.  Kromě toho ale mohou žádat i na posílení kapacit organizace. Například na prostorové a materiálové vybavení, vytváření strategického plánu, posílení marketingového a projektového řízení, zvýšení kvalifikace pracovníků nebo na podporu publicity poskytovaných služeb.  V prvních dvou výzvách šla podpora z Blokového grantu například na Centrum aktivního stáří v Karviné, rodiny s handicapovanými dětmi na Šumpersku nebo ochranu živočichů ohrožených stavebními úpravami v 9 městech Olomouckého a Zlínského kraje.

Tisková zpráva ke stažení ZDE