Svátek má Valdemar
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

3. Výzva Nadace Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce

Swiss-Cntrb-+-NAPZprostředkovatel Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace Nadace Partnerství vyhlásil dne 10. 7. 2012 již 3. výzvu k předkládání žádostí o grant. Stejně jako v předcházejících dvou výzvách jsou vhodnými příjemci grantu nestátní neziskové organizace Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje působící v oblasti poskytování sociálních služeb nebo zabývající se problematikou životního prostředí.

Celková alokace pro 3. výzvu činí celkem 35 mil. Kč, z toho pro projekty v oblasti sociální bude uvolněno 18 mil. Kč a pro projekty v oblasti environmentální 17 mil. Kč. Bližší informace k vyhlášené výzvě naleznete zde.

Oddělení regionálního rozvoje KÚOK připravuje ve spolupráci s Nadací Partnerství k vyhlášené výzvě seminář pro potenciální žadatele, na kterém budou nabídnuta témata, která žadatelům pomohou předložit kvalitní projektovou žádost a vyvarovat se případných nedostatků a chyb v projektové žádosti. Seminář se uskuteční v prostorách kongresového sálu KÚOK dne 27. 7. 2012. Dopolední část bude věnována projektům z oblasti sociální, odpolední blok bude věnován oblasti environmentální. Bližší informace k semináři naleznete v blízké době na webových stránkách Nadace Partnerství i Olomouckého kraje.

Další informace ZDE